Publicacions

Irigoyen, A., i Pons-Altés, J. M. (2023). Els valors cooperatius: àncora de la cooperació entre alumnes a l’aula. Dins T. Abelló, G. C. Cattini, V. Gavín, J. Ibarz, P. Lo Cascio, J. Roca Vernet, C. Santacana, Q. Solé, i A. Vives (coords.), Herències/Legacies (p. 340-351). Secció d’Història Contemporània i Món Actual de la Universitat de Barcelona. http://hdl.handle.net/2445/203903  

Connac, S., i Irigoyen, A. (2023). Apprentissage coopératif ou pédagogies coopératives ?. Éducation et socialisation, 67. https://doi.org/10.4000/edso.22840

Irigoyen, A., i Pons-Altés, J. M. (2023). Aprendizaje cooperativo y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): formación de docentes a partir de problemas sociales relevantes. Dins M. de la E. Cambil, A. R. Fernández Paradas, i N. de Alba Fernández (coords.), La Didáctica de las Ciencias Sociales ante el reto de los ODS (p. 779-787). Narcea. ISBN ePdf: 978-84-277-2958-2

Irigoyen, A., i Pons-Altés, J. M. (2023). Formación de docentes, didáctica de la historia contemporánea y aprendizaje cooperativo. Dins F. Acosta, Á. Duarte, E. Lázaro, i M. J. Ramos Roví (eds.), La Historia habitada. Sujetos, procesos y retos de la Historia Contemporánea del siglo XXI (p. 1687-1697). UCOPress Editorial Universidad de Córdoba. eI.S.B.N.: 978-84-9927-747-9 

Irigoyen, A. (2023). "J. M. Pons-Altés (coord.) (2021), Didàctica, història, cooperació i justícia social. Reconeixement al doctor Antoni Gavaldà, Tarragona: Publicacions URV". Plecs d’història local, 188, 20. https://raco.cat/index.php/Plecs/article/view/411136

Irigoyen, A. (2022). Entrevista a Philippe Meirieu. Comunicació Educativa, 35, 9–57. https://doi.org/10.17345/comeduc20229-57

Irigoyen Zaragoza, A. (2022). "J. M. Pons-Altés (coord.) (2021), Didàctica, història, cooperació i justícia social. Reconeixement al doctor Antoni Gavaldà, Tarragona: Publicacions URV, 148 págs." Panta Rei. Revista digital de Historia y Didáctica de la Historia, 16, 315–318. https://revistas.um.es/pantarei/article/view/524051

García-Gómez, M., Dueñas, J.-M., i Irigoyen, A. (2022). Exploring the Communication of Social Movements in Primary Education. Social Sciences, 11(3), 108. https://doi.org/10.3390/socsci11030108

Pons-Altés, J. M., i Irigoyen, A. (2022). "¿Aprendizaje cooperativo sin valores cooperativos? Análisis de manuales escolares." Dins J.C. Bel Martínez, J.C. Colomer Rubio, i N. de Alba Fernández (eds.), Repensar el currículum de Ciencias Sociales: prácticas educativas para una ciudadanía crítica (p. 889-898). Tirant Lo Blanch. ISBN: 9788419071088

Pons-Altés, J. M. (coord.) (2021). Didàctica, història, cooperació i justícia social. Reconeixement al doctor Antoni Gavaldà. Publicacions Universitat Rovira i Virgili. http://llibres.urv.cat/index.php/purv/catalog/book/480 

Irigoyen, A. (2021). Entrevista a Sylvain Connac. Comunicació Educativa, 34, 7-51. https://doi.org/10.17345/comeduc20217-51

Irigoyen, A. (2021). La cooperación entre el alumnado. Comunicació Educativa, 34, 225-242. https://doi.org/10.17345/comeduc2021225-242

Pons-Altés, J. M. (coord.) (2021). Ciutadania compromesa i educació. Propostes per al foment de la memòria democràtica. Publicacions Universitat Rovira i Virgili. http://llibres.urv.cat/index.php/purv/catalog/book/483 

Pons-Altés, J. M. (2021). "Educació, cooperació i democràcia: gosem estudiar allò visible?". Dins J. M. Pons-Altés (coord.). Ciutadania compromesa i educació. Propostes per al foment de la memòria democràtica (p. 71-84). Publicacions Universitat Rovira i Virgili. http://llibres.urv.cat/index.php/purv/catalog/book/483

Irigoyen, A. (2021). "El treball cooperatiu en l’educació: peça clau per a la construcció d’un futur més democràtic i de participació responsable". Dins J. M. Pons-Altés (coord.), Ciutadania compromesa i educació. Propostes per al foment de la memòria democràtica (p. 11-26). Publicacions Universitat Rovira i Virgili. http://llibres.urv.cat/index.php/purv/catalog/book/483

Grau Ferrer, V. (2021). "El temps sociohistòric: una resposta per abordar l’ensenyança de la història escolar en favor de la construcció d’una ciutadania compromesa". Dins J. M. Pons-Altés (coord.), Ciutadania compromesa i educació. Propostes per al foment de la memòria democràtica (p. 41-54). Publicacions Universitat Rovira i Virgili. http://llibres.urv.cat/index.php/purv/catalog/book/483

Irigoyen, A. (2020). Entrevista a Antoni Gavaldà. Comunicació Educativa, 33, 7–28. https://doi.org/10.17345/comeduc20207-28

Gavaldà, A., i Pons-Altés, J. M. (2020). “Hacia la cooperación práctica de estudiantes del grado de Educación primaria”. Dins D. Cañabate, i J. Colomer (coords.), Aprendizaje cooperativo en la universidad del siglo XXI. Propuestas, estrategias y reflexiones (p. 119-128). Graó.

Gavaldà, A., i Pons-Altés J. M. (2019). “L’equitat i la responsabilitat en la participació com a valors per l’aprenentatge cooperatiu”. Dins M. Ballbé, N. González-Monfort, i A. Santisteban (eds.), Quin professorat, quina ciutadania, quin futur? Els reptes de l’ensenyament de les ciències Socials, la geografia i la història (p. 113-120). Universitat Autònoma de Barcelona

Irigoyen, A. (2019). Aprenent història amb treball cooperatiu. Un estudi de cas a primer de Batxillerat. Comunicació Educativa, 32, 39-57. https://doi.org/10.17345/comeduc3239-57

Gavaldà, A., Pons-Altés, J. M., i Grau, V. (2017). “Yo colaboro, tú respetas, él ayuda... ¿y nosotros? Miradas del aprendizaje cooperativo en revisión”. Dins R. Martínez, R. García-Moris, i C. R. García (ed.), Investigación en Didáctica de las Ciencias Sociales. Retos, preguntas y líneas de investigación (p. 143-150). AUPDCS i Universidad de Córdoba.

Gavaldà, A., i Pons-Altés, J. M. (2017). “¿Cómo abordar didácticamente los conflictos en la historia?”. Dins R. Arnabat, i M. Duch (coord.), Polítiques memorials, fronteres i turisme de memòria (p. 167-184). Presses Universitaires de Perpignan i Publicacions de la Universitat Rovira i Virgili. 

Gavaldà, A. (coord.), Pons-Altés, J.M., Grau, V., Callarisa, J., i Torrents, J. (2016). El treball cooperatiu: Una estratègia per ensenyar i aprendre des de les ciències socials. Publicacions URV i UVIC Publicacions. 

Gavaldà, A, i Pons-Altés, J. M. (2016). La práctica como base en la enseñanza de las ciencias sociales. Un laboratorio para el Grado de Educación Primaria. Investigación en la Escuela, 89, 71-86. 

Pons-Altés, J. M., i Gavaldà, A. (2016). Trabajo cooperativo, valores y ciudadanía global. Dins C. R. García Ruiz, A. Arroyo Doreste, i B. Andreu Mediero (eds.), Deconstruir la alteridad desde la didáctica de las ciencias sociales. Educar para una ciudadanía global (p. 694-701). AUPDCS, Universidad de las Palmas de Gran Canaria i Entinema.

Gavaldà, A., Pons-Altés, J. M., Grau, V., i Suñé, J. (2015). El trabajo cooperativo universitario y escolar: retos contrastados para una mejora. Dins M. Bermúdez Sánchez (dir.), Proceedings of 3rd International Congress of Educational Sciences and Development (p. 5-9). Asociación Española de Psicología Conductual.

Gavaldà, A., Pons-Altés, J. M., Girondo, M. L., Olivé, C., Grau, V., Suñé, J., Torrents, J., Callarisa, J., i Arumí, P. (2015). El treball cooperatiu de les Ciències Socials i les Matemàtiques. Accions de connexió universitària catalana. Comunicació Educativa, 28, 39-46.  https://doi.org/10.17345/comeduc201539-46

Pons-Altés, J. M., Gavaldà, A., Castillo,V., i Castro Da Silva, F. (2015). La equidad, un valor cooperativo. Perspectivas de mejora educativa. Íber. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia81, 57-62.

Gavaldà, A., i Pons-Altés, J. M. (2015). Valores sociales invisibles: una investigación sobre la res­ponsabilidad en la participación. Primeros resultados. Dins A. Mª. Hernández, C. R. García, i J. L. De la Montaña (eds.), Una enseñanza de las ciencias sociales para el futuro: recursos para trabajar la invisibilidad de personas, lugares y temáticas (p. 741-748). Universidad de Extremadura i Asociación Universitaria del Profesorado de Didáctica de las Ciencias Sociales. 

Giné, S., Grau, V., Piñana, M., i Suñé, J. (2014). La responsabilidad en la participación: un valor cooperativo en la educación primaria. Didáctica de las Cièncias Experimentales y Sociales, 28, 95-107. 

Gavaldà, A., i Pons-Altés, J. M. (2014). Los valores cooperativos en la Educación Primaria. Equidad y responsabilidad en la participación: una propuesta didáctica. Dins J. Pagès, i A. Santisteban (eds.), Una mirada al pasado y un proyecto de futuro. Investigación e innovación en didáctica de las ciencias sociales (p. 185-192). Universitat Autònoma de Barcelona y Asociación Universitaria del Profesorado de Didáctica de las Ciencias Sociales.  

Giné, S., i Grau, V. (2014). L’ensenyament actual necessita cooperació: la responsabilitat en la participació. Revista Cooperació Catalana, 373, 16-18. 

Grau, V.,  i Piñana, M. (2013). Els valors cooperatius de la responsabilitat en la participació i l’equitat. Una proposta didàctica de l’educació primària. Comunicació Educativa, 26, 41-45. https://doi.org/10.17345/comeduc201341-45


Precedents

Gavaldà, A. (2000). Com abordar valors cooperatius a l’ensenyament?. Cooperació Catalana, 226, 14-17. Fundació Roca i Galès.

Resum: Aquesta publicació ofereix una panoràmica de l’ensenyament dels valors cooperatius a l’escola. Destaca la importància de treballar-los per tal d’aconseguir una autèntica consciència democràtica. En aquest mateix sentit, presenta un elenc de valors que han estat de referència per engegar el grup de recerca. 


Gavaldà, A. (2001). L’aprenentatge de valors cooperatius. Anàlisi i actuació. Cooperació Catalana, 236, 20-26. Fundació Roca i Galès.

Resum: Aquesta publicació justifica la necessitat d’instaurar la cooperació com a principi en l’educació. Així mateix, indica la direcció que hauria de prendre l’educació cooperativa i explica els rols que haurien d’assolir els diversos agents que participen de l’educació cooperativa. Finalment, destaca la tipologia de valors sobre els quals s’hauria d’incidir i la direcció que hauria de prendre, en un futur, l’aprenentatge cooperatiu a l’escola.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada