dilluns, 29 de març del 2021


Presentació d' EACOOP

 

El grup Ensenyament-aprenentatge des dels valors cooperatius (EACoop) va sorgir del professorat de l’Àrea de didàctica de les ciències socials de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. La idea primigènia de formar el grup sorgí de la necessitat de vehicular un ensenyament-aprenentatge cooperatiu efectiu, inicialment en la formació de mestres i per extensió en les diverses etapes educatives obligatòries.

 

Formem part de la Xarxa Interuniversitària en Aprenentatge Cooperatiu (https://www.udg.edu/ca/ice/innovacio-docent/xarxes-dinnovacio-docent/xarxa-interuniversitaria-en-a-cooperatiu) constituïda el gener de 2021 i tenim tres línies de treball:


-Formació de docents

Va ser el nostre punt de partida. Davant de la falta de formació en cooperació dels mestres que sortien de la Facultat, i que la poca formació que els donàvem era massa teòrica, des de la nostra àrea hem anat aprofundint els últims anys en la reestructuració de les assignatures. Un primer resultat va ser el llibre El treball cooperatiu. Una estratègia per ensenyar i aprendre des de les ciències socials (2016).

 

- Aplicació en centres educatius

En el seu moment vam analitzar l’assumpció dels valors cooperatius en més de mil estudiants d’educació primària de sis escoles catalanes diferents, amb resultats estimulants. També hem participat en cursos de formació a centres de primària i de secundària. Volem refermar la col·laboració amb els centres educatius, i també continuar en la preparació i aplicació de nous materials didàctics.

 

- Valors cooperatius

El nostre treball parteix de la convicció que aprenentatge cooperatiu i treball en valors cooperatius han de ser dues cares de la mateixa moneda, és l’element que ens caracteritza. Sovint les tècniques d’aprenentatge cooperatiu únicament es valoren com un mètode per millorar l’aprenentatge dels estudiants, i no com una alternativa davant actituds individualistes. La relació entre aprenentatge cooperatiu i treball sobre valors cooperatius no acostuma a ser prioritària a les reflexions de didactes i pedagogs, però sí en el món cooperatiu.